Taisyklės ir sąlygos

Šios naudojimosi svetaine taisyklės yra taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi žemiau nurodyta internetine svetaine. Pradėdami naudotis žemiau nurodyta svetaine, Jūs įsipareigojate laikytis šių taisyklių reikalavimų.

 

Bendrosios nuostatos

Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.vilniausmeistarne.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama MB „Meistras ir Margarita“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 305079086, buveinės adresas: Kauno g. 32, Vilnius.Visi šios Svetainės lankytojai (toliau – Vartotojai) turi laikytis šių Svetainės naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės). Įeidami į šią Svetainę, Vartotojai patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Vartotojus, neatlikusius registracijos procedūros.Šiose Taisyklėse vartojama sąvoka „Naudojimasis Svetaine“ yra suprantama ir aiškinama plečiamai: kaip bet kokių veiksmų atlikimas Vartotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais.MB „Meistras ir Margarita“ pasilieka teisę keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės MB „Meistras ir Margarita“ interneto svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.

 

Paslaugos, prieinamos www.vilniausmeistarne.lt svetainėje

-Interneto svetainė www.vilniausmeistarne.lt suteikia vartotojams šias galimybes:

-Registruotis į siūlomus mokymus ir pamokas.

-Užsisakyti narystę Vilniaus Meistarnė dirbtuvėse.

-Užsisakyti ir/ar pirkti svetainėje siūlomas prekes ir/ar produktus ir/ar paslaugas.

-Kreiptis svetainėje nurodytais kontaktais ar per užklausos formą, dėl konkrečių užsakymų ar gaminių.

 

Internetinės svetainės www.vilniausmeistarne.lt vartotojo kontaktinė informacija, įsipareigojimai bei teisės.

Kad galėtumėte pirkti ar užsakyti paslaugas www.vilniausmeistarne.lt svetainėje, prieš apmokant už prekes reikia užpildyti kontaktinę formą.Visi www.vilniausmeistarne.lt kontaktinėje formoje nurodomi vartotojų asmeniniai duomenys yra apsaugoti pagal LR įstatymus.Pildydamas formą Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Vartotojui draudžiama pateikti svetimus duomenis.

Interneto svetainės www.vilniausmeistarne.lt administratoriai neatsako už jokius nuostolius ar išlaidas, kurios iškilo dėl klaidinančio vartotojo elgesio, kuris neatitinka svetainės naudojimosi taisyklių.